BERABER DAHA BAŞARILI OLURUZ

Dünyada üretilen gıdanın %33’ü çöpe gidiyor

İdeal bir dünyada üretilen bütün gıdalar tüketilmelidir.
Çocuklarımızın ve gezegenimizin geleceğini kurtarmak  için gıda israfı ile savaşmalıyız.
Kendi küçük çapımızda, gelin beraber bu israfı önleyelim.
Yemeği de sevdiğimiz için, bunu ekonomik ve ekolojik bir şekilde yapalım.

GEZEGENİMİZ

Gezegenimizi kurtarmak  icin , gıda üreticilerine ve tüketicilerine Türkiye’de gıda israfını önleyecek bir çözüm yolu getirmek.

Gıda satan İş yerlerİ

İş ortaklarımızın gıda israflarını azaltmak, gelirlerini arttırmak ve yeni müşteriler edinmelerini sağlamak.

Ekodoy aİlesİ tüketİcİlerİ İçİn

Üyelerimizin,  yakınlarındaki  restoran, otel, fırın, pastane, cafe ve süpermarketlerde satılmamış yemekleri ziyandan kurtarmalarını sağlamak.